Zásady bezpečného nošení 

Zkratka z angličtiny T.I.C.K.S. of babywearing, představuje 5 základních pravidel, která je potřeba dodržovat, aby bylo nošení komfortní a aby odpovídalo požadavkům na zdravý vývoj miminka. 


T (tight) - TĚSNĚ - těsný ale zároveň s citem navázaný šátek, zabrání propadávání dítěte do stran či jeho vyosení. Hlavička děťátka by měla být v jedné ose se zády. To zajistí příjemné a komfortní nošení pro nosící osobu i děťátko. Správně dotažený šátek poznáte tak, že se při předklonu dítě v šátku neprověsí.

I (in view at all times) - JISTOTA REAKCÍ DĚŤÁTKA - dítě mějte vždy na očích, tak abyste byli schopní kontrolovat jeho stav a reakce a tak okamžitě reagovat na jeho potřeby. 

C (close enough to kiss) - PUSA NA ČELÍČKO - dítě vázejte tak vysoko, abyste mu bez problémů dokázali při sklonění hlavy dát pusu na čelo. Zároveň bradou nesmíte narážet na hlavičku miminka.

K (keep chin of the chest) - KONTROLA BRADY A HRUDI- dítě nesmí být v šátku pokroucené a stlačené tak, aby mu brada tlačila na hruď. Mělo by mít mírně zakloněnou hlavičku, abyste mu dokázali mezi bradu a hruď vložit 2 prsty na šířku. Hlava by však neměla být zakloněná příliš. 

S (supported back) - STÁLE PODEPŘENÁ ZÁDÍČKA DĚŤÁTKA - ve svislé poloze by mělo děťátko být pohodlně opřené o tělo nosící osoby v pozici bříško na bříško a jeho zádíčka by měla mít vzhledem k stupni vývoje oporu uprostřed v oblasti krční, hrudní a bederní páteře. Šátek máte rozvinutý od jedné podkolenní jamky ke druhé, aby byly nožičky roztažené do široka a kolínka výše, nebo ve stejné úrovni jako kyčle (připomínající psací písmeno M). Tím vytvoříte podsazený zadeček a kulatá záda. Nesedící děti by měly mít v šátku schované i ručičky, aby se nemohly zaklánět.

 

Při nošení mějte na paměti důležité bezpečnostní pokyny


• Své dítě neustále kontrolujte a zajistěte, aby ústa a nos byly volné a šátek je nepřekrýval.
• V případě dítěte s nízkou porodní hmotností a dětí se zdravotními obtížemi se před použitím výrobku poraďte s lékařem.
• Ujistěte se, že brada vašeho dítěte netlačí na hruď. Tlak na hruď může zabránit volnému dýchání a vést k udušení miminka.
• Předcházejte riziku pádu dítěte. Při každém vložení dítěte do šátku se ujistěte, že v něm sedí bezpečně a pevně.
Nepoužívejte šátek, pokud je poškozený. 
Myslete na rizika v domácím prostředí (např. tepelné zdroje, vylití horkých nápojů). Pokud se problematickým situacím nelze vyhnout, raději dítě z šátku na tu chvíli vyndejte. 
Šátek s dítětem uvnitř může mít vliv na Vaši rovnováhu. Dávejte pozor, když se shýbáte nebo nakláníte dopředu či do stran. 
Tento šátek není vhodný pro používání při sportovních aktivitách (např. běhání, jízdě na kole, plavání, nebo lyžování).

Je však vždy Vaší odpovědností používat tento výrobek dle doporučení  bezpečnostních pokynů a mít vždy vaše dítě pod kontrolou. Společnost Minu Baby neodpovídá za žádné zranění nebo škody způsobené nesprávným nebo nedbalým použitím šátku. 

Minu šátky jsou certifikované dle Směrnice pro bezpečnost nosičů TNI CEN/ TR 16512, vyhl. MZ ČR 84/2 Sb., MD SZÚ 1/2000. Číslo certifikátu 21-037 kategorie Dětské nosítko - šátek rozsah COV/21/032.